Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læseguiden - en guide til den særligt tilrettelagte undervisning

Læseguiden giver læreren ideer og metoder til at medtænke elevkompetencer, f.eks. elevens kognitive og personlige forudsætninger, almenviden og sprogforståelse, i sin tilrettelæggelse af læse- og skriveundervisningen.

Bogen ser nærmere på en 2., 4., 6. og 8. klasse og deres resultater fra de nationale test. Fra de fire klassetrin er der udvalgt ti elever, hvor ideer og metoder beskrives ud fra deres testresultater. Resultaterne bliver sammenholdt med iagttagelser fra undervisningen, der på forskellig vis undrede eller bekymrede dansklærerne.

Et centralt element i bogen er en værktøjskasse med redskaber, man kan bruge til iagttagelser af eleven og til gennemførelse af nogle af bogens mange ideer til undervisningen.

Læseguiden er en praksisrettet håndbog til den lærer, der står for den særligt tilrettelagte undervisning i skolen, men den kan også anvendes af skolepædagoger, lærerstuderende og andre, der beskæftiger sig med læse- og skriveundervisning i grundskolen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læseguiden - en guide til den særligt tilrettelagte undervisning