Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læsemodul. Støttet differentieret læseundervisning

Denne bog beskriver, hvordan en støttet differentieret læseundervisning møder alle elever på deres aktuelle læseudviklingstrin, og hvordan den kan tilrettelægges og organiseres. Her er fokus på, hvordan læreren kan danne læsegrupper og læse med eleverne, mens andre elever arbejder i meningsfulde værksteder. Her gives også ideer til, hvordan et læsemodulbibliotek kan opbygges. Bogen knytter læsning og arbejdet med skriftsproglige aktiviteter til noget, som er forbundet med forventning, motivation og glæde.

Bogen tager udgangspunkt i læseundervisningen i indskolingen, men principperne og organiseringen kan lige så vel indtænkes i læsningen på mellemtrinnet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsemodul. Støttet differentieret læseundervisning