Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læsepædagogen nr. 1, 2019

I dette nummer af Læsepædagogen fortæller Susanne Juel Petersen og Eva Nielsen om projektet Læsningen er løs i Nyborg. Efter en inspirationstur til Finland tog skole og bibliotek i Nyborg Kommune ansvar for at samle kræfter om et fælles læseprojekt, der har givet ny glæde og gejst i arbejdet med børns læsekompetencer. Projektet vandt Læseinitiativprisen 2018 bl.a. for det store samarbejde, der ligger til grund for projektet.

I artiklen Guided Reading – differentieret læseundervisning for alle fortæller en læsekonsulent og en læsevejleder fra Rudersdal Kommune, hvordan de har skabt banebrydende læseundervisning på kommunens skoler. Elever i 0. klasse viser store forskelle i deres begyndende læse- og skrivefærdigheder. Derfor kan en fælles læsebog ikke ramme zonen for nærmeste udvikling for alle elever, men med Guided Reading kan man lave en differentieret læseundervisning i 0., 1. og 2. klasse.

Literacy i alle fag er et Erasmus+ projekt, der startede i Viborg Kommune, hvor behovet for at kvalificere faglærerne til at udvikle elevernes funktionelle læsefærdigheder gav anledning til at søge ny viden om dette område. Et ophold med observationer på en skole i London var startskuddet til vidensudvikling og praktisk arbejde. Artiklen giver et indblik i erfaringerne fra opholdet, og hvordan den nye viden blev omsat med fokus på udvikling af elevernes ordforråd, både generelt og fagspecifikt.

På Skolen ved Bülowsvej har de udviklet et særligt program til begynderlæseren, som indeholder syv forholdsregler. Eleverne skal fra start af mærke og forstå, at det går effektivt fremad, så læsningen kan udvikle sig fra lydering til automatiseret afkodning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsepædagogen nr. 1, 2019