Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læsepædagogen nr. 4, 2018

Center for Læseforskning har i samarbejde med Høje Taastrup Kommune søsat et udviklings- og forskningsprojekt, der skal støtte tilegnelsen af nye ord under selvstændig læsning blandt elever på 4. klassetrin. I denne artikel Undervisning i ordtilegnelse under selvstændig læsning fortæller centeret om materialets indhold og om resultaterne af en stor afprøvning på skoleklasser fra Høje Taastrup Kommune, der blev sammenlignet med resultater fra skoleklasser i Greve Kommune.

Kan Beathe skrive? er en artikel, hvor det vises, hvordan skrivning kan opfattes og praktiseres på forskellige måder i indskolingen. Artiklen bliver belyst gennem to tekster, der er skrevet med en uges mellemrum, af Beathe, der går i 2. klasse.

I artiklen Skrivning med lydstøtte har Bent Saabye Jensen samlet sine indtryk fra en nordisk konference om skrivning med lydstøtte. Samtidig reflekterer han over sammenhængen mellem den norske STL+ og den danske lytteskrivning.

I artiklen Læse- og skriveteknologi og de svære overgange hører man fra tre unge ordblinde, som har lykkes at klare overgangen fra grundskolen til en ungdomsuddannelse ved at have læse- og skriveteknologi til rådighed.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsepædagogen nr. 4, 2018