Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læsepædagogen nr. 4, 2019

I dette nummer af Læsepædagogen beskriver Elisabeth Arnbak, Anne Gellert og Signe Wischmann morfologisk bevidsthed. Artiklen kommer blandt andet ind på det nye morfologiske træningsprogram Ordnøglen, der er afprøvet på sprogligt usikre elever på 5. klassetrin.

I artiklen Håb er ingen strategi fortæller Dorte Kamstrup om et projekt på tre skoler i Slagelse Kommune, der handler om databaseret læringsledelse i dansk og matematik.

I to udskolingsklasser på en større byskole har man afprøvet aktiviteten læseportrætter, hvor man åbner for elevernes bevidsthed om egen læsning, og læreren har et redskab til at se dybere ind i den enkelte elevs forhold til læsning. I denne artikel redegøres der for den teoretiske og forskningsmæssige baggrund for læseportrætter, og der kommes med konkrete anvisninger på, hvordan man kan arbejde med portrætterne i praksis.

Ordblinde elever oplever tit at blive mødt med opfattelsen af, at de ikke er bogligt og teoretisk stærke og derfor bør søge ind på en erhvervsuddannelse i stedet for at søge ind på gymnasiet. I artiklen Du kan jo altid tage en erhvervsuddannelse vil Louise Dons Christensen og Stine Plougsbæk udfordre opfattelsen af erhvervsuddannelserne som de ”nemme” uddannelser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsepædagogen nr. 4, 2019