Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læsepædagogen nr. 4, 2021

I dette nummer af Læsepædagogen skriver Jeanette Sigtenborg Rasmussen om sine egne drømme om at blive forfatter. Hun var ikke ordblind, men hendes manglende forståelse for grammatik og retskrivning udfordrede hendes forfatterdrøm. En engageret lærer, som Jeanette havde i udskolingen, fik vækket hendes interesse for grammatik, og nu vil hun gerne dele sin historie med børn, der selv kæmper med at stave eller læse, for drømme kan blive til virkelighed.

Carina Kaltoft og Malene Elisabet Meyer skriver om læsemodulet, som er en metode til at skabe differentieret og støttet læseundervisning for elever i indskolingen. Læsemodulet organiseres ud fra niveauopdelte læsegrupper af 4-6 børn i hver, hvor læreren fokuseret kan undervise og støtte eleverne på det helt rigtige tidspunkt.

I artiklen ”Funktionel skrivning i de første skoleår” skriver Marita B. Johansen om vigtigheden af skrivning. Artiklen inddrager opdagelser fra et igangværende forskningsprojekt, der har fokus på de yngste elevers skriveundervisning. Formålet med projektet er at udvikle viden om den tidlige skriveundervisning og -udvikling. Projektet er endnu ikke afsluttet, men det har blandt andet genereret viden om, hvilke konsekvenser skolenedlukningerne i forbindelse med COVID-19 har haft for elevernes skriveudvikling.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsepædagogen nr. 4, 2021