Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læsepædagogen nr. 4, 2022

I den seneste udgivelse af Læsepædagogen skriver Louise Duus Skovbjerg og Anette Vestergaard Søberg om tre skoler i Odense, der har besøgt Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og to skoler i samme by. Formålet med turen var at lære mere om, hvordan man i det norske skolesystem differentierer læseundervisning på mellemtrinnet, særligt gennem stationsundervisning. Det var samtlige dansklærere og læsevejledere på mellemtrinnet fra de tre skoler i Odense, der var med på turen, hvilket har skabt et solidt grundlag for at arbejde videre med det, de lærte på turen.   
 
I artiklen “Ny forståelse af læsevanskeligheder” skriver Kirsten Friis Larsen om et skift, der er sket i opfattelsen af læsevanskeligheder. Ordblindhed er én specifik læringsvanskelighed blandt mange typer af udviklingsmæssige læringsvanskeligheder knyttet til læsning, og i den nyeste version af den internationale diagnosemanual ICD-11 forekommer dysleksi slet ikke. I stedet skrives der om udviklingsmæssige læringsvanskeligheder knyttet til læsning.  

Mathilde Sinding og Maria Frantzen Sanko kommer i deres artikel med et bud på, hvordan brugen af læse- og skriveteknologi (LST) i fremmedsprogsundervisning kan bruges som trædesten til et mere inkluderende læringsmiljø i hhv. udskolingen og i gymnasiet. Disse redskaber fungerer normalt som et kompenserende værktøj for ordblinde elever. Artiklens forfattere peger på, at det ville være oplagt at udnytte potentialet i den digitale udvikling og integrere LST i den almindelige undervisning som en læringsunderstøttende teknologi for alle elever.  

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsepædagogen nr. 4, 2022