Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læsepædagogen nr. 5, 2019

I dette nummer af Læsepædagogen spørger læsekonsulenten Anette Høj Madsen, hvorvidt Ordblindetesten sikrer en ensartet diagnosticering af ordblindhed.

Den 23. april er det Verdens Bogdag; en dag, som skolerne i Storbritannien og Irland har taget til sig for at styrke elevernes læselyst. Folkeskolelærer Edel Nørgaard mener, at vi på de danske skoler også skal fejre dagen, så vi kan øge elevernes læselyst og motivation for at læse.

I Faxe Kommune har de fået en fælles strategi for arbejdet med literacy hos børn og unge. Det kalder de for Literacy i Faxe Kommune – en sammenhængende og dynamisk strategi for arbejdet med sprog, læsning og skrivning. I denne artikel bliver en række af hovedpunkterne hevet frem og beskrevet.

Hvad er udviklingshæmmede sprogforstyrrelser? Og hvordan afhjælper eller modvirker vi disse vanskeligheder hos børn og unge? Det forsøger ph.d. og lektor i børnelogopædi Rikke Vang Christensen af besvare i artiklen Udviklingshæmmede sprogforstyrrelser – ret ukendte forstyrrelser med store konsekvenser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsepædagogen nr. 5, 2019