Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læsepædagogen nr. 6, 2019

Den første artikel i dette nummer af Læsepædagogen omhandler de nye læreplaner til fagene i folkeskolen, der kom i sommeren 2019. I artiklen beskrives rammerne for skrivearbejdet med de nye læreplanstekster, og hvordan faget i de nye læreplanstekster kan tænkes som en helhed og orienteres mod folkeskolens og fagets formål.

I 8. klasse foretages der en uddannelsesparathedsvurdering af eleverne, og 30 % af eleverne bliver vurderet ikke-uddannelsesparate, men hvad gør vi med de elever, der ikke bliver vurderet uddannelsesparate? Skolen på Duevej har blandt andet udformet et turboforløb i dansk og matematik til de elever, der ikke er vurderet uddannelsesparate.

I artiklen Robusthed og dysleksi fortæller læreren Trine Trentemøller, hvordan forældre og lærere kan hjælpe børn, der har dyslektiske udfordringer. Og hvordan de voksne kan hjælpe børnene med at tackle de udfordringer, som de vil møde.

Mette Vedsø, der vandt Skriverprisen 2019 for letlæsningsbøgerne om Kaj, brainstormer om det at blive en læser. Hun fortæller også om sine egne bøger om Rita Rim og Kaj.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsepædagogen nr. 6, 2019