Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læsepædagogen, nummer 2, 66. årgang, april 2018

Den første artikel i dette nummer af Læsepædagogen, READ – sammen om læsning, præsenterer forskningsprojektet READ, som bidrager med ny viden om, hvordan skoler og dagtilbud kan samarbejde med forældre om at styrke børns sproglige udvikling. Resultaterne fra projektet viser, at hvis man kan give forældre konkret viden om læsning og læseudvikling, kan flere forældre være med til at bidrage til deres børns faglige udvikling.

Artiklen Udvikling af svagtstillede elevers literacy gennem Reading to Learn tager udgangspunkt i et forsknings- og udviklingsprojekt mellem US Syd og Sønderborg Kommunes 10. klasser. Artiklen undersøger det gab, der er mellem den literacy, som eleverne kommer med, og den undervisning, som skal gøre dem uddannelsesparate. Her kan metoden R2L med dens fokus på referat, højtlæsning, genlæsning og fokuseret sprogiagttagelse være en hjælp.

Stilladsering af elever med læseforståelsesvanskeligheder er skrevet på baggrund af forfatterens, Stine Eliassons, PD-afgangsprojekt. Artiklen argumenterer for, at hvis man underviser eksplicit i inferensdannelse med udgangspunkt i grafiske modeller, dialog og lærermodellering, styrkes elevernes forudsætninger for at internalisere læseforståelsesstrategierne ’at forudsige’ og ’at stille spørgsmål’.

I 2014 oprettede Faaborg-Midtfyn Kommune Læsetilbud, som er et kompetencecenter med fokus på at understøtte kommunens folkeskoler med henblik på faglig inklusion af børn i læsevanskeligheder. Dette er omdrejningspunktet for artiklen Et kommunalt læsetilbud gør en forskel. Cirka 40 elever har været del af læsetilbuddets undervisningsforløb, der kendetegnes ved at give eleverne et fagligt boost i kompenserende it og effektive arbejdsstrategier.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsepædagogen, nummer 2, 66. årgang, april 2018