Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læsepædagogen, nummer 3, 66. årgang, juni 2018

I artiklen Hvilke modaliteter egner sig bedst til at udtrykke det, jeg har på hjerte? præsenteres erfaringer og anbefalinger fra projektet ”Vejledning i multimodalitet”, der havde fokus på, hvordan man kan udvikle elevers multimodale literacy. Det anbefales, at forløb omkring multimodale tekster starter deres fokus på formålet med teksten, genren og den kommunikative situation, som teksten indgår i.

Artiklen Digidag – en dag for ordblinde elever præsenterer digidag, hvor dyslektiske elever på mellemtrinnet og udskolingen får hjælp og vejledning samt motiveres til at fortsætte med at bruge deres læringsstrategier. Der er meget fokus på it-hjælpemidler og på, at eleverne formulerer gode råd til andre lærere.

Elevernes ordforråd – en teamopgave er en artikel om arbejdet med elevers sproglige udvikling i alle fag med fokus på samarbejde på tværs af årgangsteamet. I artiklen præsenteres eksempler på minilessons, der blev brugt som metode i projektet ”Sprog giver faglig læring” til at støtte elevernes udvikling af specifikt ordforråd, som de har brug for i undervisningen.

I artiklen Ordblinderisikotesten i praksis beskrives, hvordan Roskilde Kommune gennem et pilotprojekt samt beskrivelse af et minimumsniveau og et anbefalet niveau med tanke på at implementere Ordblinderisikotesten har fundet frem til, at testen kan bruges til at kvalificere alle børns læseudvikling, også dem, der er nået langt. Med andre ord er det vigtigt, at læseundervisningen tidligt i skoleforløbet differentieres og tilpasses den enkelte elev.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsepædagogen, nummer 3, 66. årgang, juni 2018