Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læsetrappen. Alle kan lære at læse. Sådan underviser du børn og unge i læsning. Håndbog for undervisere, forældre og studerende

Bogens påstand er, at alle, der kan motiveres, og som har et sprog og et velfungerende sanseapparat, kan lære at læse. Påstanden underbygges af konkrete metoder til fonetisk forståelse og af 100 procents undervisningsdifferentiering, hvilket i praksis betyder, at den enkelte elev bryder læsekoden i eget tempo, samtidig med at alle elever normalt kan forblive sammen i klassen. Bogen er baseret på forfatterens egne personlige observationer og opdagelser kombineret med de teorier og pædagogiske retninger, som har vist sig at virke i praksis. Bogen henvender sig til professionelle undervisere, studerende og forældre og er skrevet i et letforståeligt sprog.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsetrappen. Alle kan lære at læse. Sådan underviser du børn og unge i læsning. Håndbog for undervisere, forældre og studerende