Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læsevanskeligheder. 2. udgave

Læsevanskeligheder udkom første gang i 2007 og udgives nu i en revideret udgave. I denne 2. udgave af bogen præsenteres en opdateret forskningsbaseret oversigt over læse- og skrivevanskeligheder, hvad de skyldes, og hvad man kan gøre ved dem. Bogen handler især om ordblindhed og også om vanskeligheder med sprogforståelse i læsning og sammensatte sproglige vanskeligheder i læsning.

2. udgaven er opdateret med de seneste års indsigter, undersøgelses- og undervisningspraksis. Der er nyskrevne afsnit om bl.a. social arv, sammensatte læsevanskeligheder, forudsigelse af læsevanskeligheder og brug af digitale hjælpe- og undervisningsmidler.

Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med læsevanskeligheder. Det er især nuværende og kommende lærere og specialundervisere, men også læsevejledere, læsekonsulenter, talepædagoger, skolepsykologer, socialrådgivere, uddannelseskonsulenter, studierådgivere og forældre med stor interesse for emnet. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevanskeligheder. 2. udgave