Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læsning og fordybelse: En teoretisk og empirisk undersøgelse af fordybet skønlitterær læsning med særligt fokus på unge læseres romanlæsning i faget dansk

Denne ph.d.-afhandling undersøger fordybet læsning med særligt fokus på læsning af længere, sammenhængende skønlitterære tekster, f.eks. romaner. Undersøgelsen former sig i to dele, en teoretisk og en empirisk. I den teoretiske del bliver der udviklet et begrebsapparat for, hvad det vil sige at fordybe sig i læsning af skønlitteratur ud fra primært et fænomenologisk, kognitivt og receptionsæstetisk perspektiv. Den empiriske del består af et etnografisk studie af 70 8.-klasseselevers læsning i og uden for skolen.

Den litterære dybdelæsning ses i teoridelen som en opmærksom, indlevet og reflekteret læsepraksis og -oplevelse. I den empiriske del udvikles og afprøves et romanforløb, hvor eleverne stilladseres i et selvstændigt tekstvalg, de arbejder metarefleksivt med læseopmærksomhed og rammesætning af læseakten og litteraturdidaktisk med at italesætte og reflektere over deres læseoplevelse. Studiet peger på, at langt de fleste elever oplever at fordybe sig i læsning i dette romanforløb end i et typisk romanforløb i dansk.

Afhandlingen peger ind i videre forsknings- og praksisorienterede perspektiver på at forstå, hvad det vil sige at fordybe sig i læsning, og hvordan yngre læseres litterære dybdelæsningskompetencer, læselyst samt faglige fordybelse med læsning i og uden for skolen fremmes.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsning og fordybelse: En teoretisk og empirisk undersøgelse af fordybet skønlitterær læsning med særligt fokus på unge læseres romanlæsning i faget dansk