Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læsning og fordybelse

Mindre læselyst og dalende læsekompetencer er kendetegnende for nyere læseundersøgelser, og den fysiske bog bliver i højere grad end tidligere valgt fra til fordel for tv-serier og lydbøger. Vores læsevaner er med andre ord under forandring. En forandring, som blandt andet indebærer, at flere har svært ved at fordybe sig i længere tekster, såsom romanen. 

I Læsning og fordybelse undersøger og diskuterer Kristiane Hauer netop begrebet fordybelse gennem spørgsmål som: 

  • Hvad vil det overhovedet sige at være fordybet på et generelt plan? Læs eksempelvis om forskellige former for fordybelse: som opmærksomhedsform, oplevelsesform samt refleksionsform.
  • Hvad er særligt kendetegnende for den fordybede læsning?

Bogen suppleres løbende med konkrete og nuancerede beskrivelser af unge læsere og deres personlige praksis. Her finder du både eksempler på unge, der nyder at sætte sig til rette med en fysisk bog, samt eksempler på unge, der har valgt bøgerne helt fra. 
Afslutningsvis præsenteres forskellige anbefalinger, der kan være med til at fremme den fordybede læsning i skolens læse- og litteraturundervisning.

Læsning og fordybelse henvender sig først og fremmest til undervisere og studerende, der beskæftiger sig med læse- og litteraturdidaktik, men også alle andre, som måtte være interesserede i fænomenet fordybelse, og hvordan det kan sammenkobles med læsning. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsning og fordybelse