Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Learning Tech nr. 1: Læremiddelforskning i Skandinavien – Status og perspektiv

Learning tech er et tidskrift fra lærermiddel.dk og omhandler læremidler, didaktik og teknologi.

Hensigten med tidskriftet er at spille en rolle som digital platform for den skandinaviske læremiddelforskning, og det udkommer to gange årligt med artikler på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

Dette nummer indeholder status og perspektiv på læremiddelforskningen i Skandinavien med særligt fokus på Danmark og Norge.

I dette første nummer af tidskriftet tages fat i læremiddelforskningen, som den har etableret sig i en norsk tekstforankretforskning med særlig henblik på læremidlets tekster og læremidler i brug i praksis.

Du kan hente hele tidskriftet, eller artiklerne enkeltvis her

Del siden på email

Du deler et link til siden: Learning Tech nr. 1: Læremiddelforskning i Skandinavien – Status og perspektiv