Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Ledelse og læringsudbytte

Denne bog giver en fremstilling af den internationale forskning i skoleledelse. Forfatteren præsenterer korte præsentationer af centrale pointer fra forskningen knyttet med konkrete indblik i dansk praksis inden for skoleledelse. Bogens ambition er herigennem at give læseren forståelse for de vilkår, der er til stede i en dansk skoleleders hverdag samt give plads til at reflektere over egen ledelsesopgave.

Forfatteren præsenterer tre ledelsesformer: den instruerende, den transformative og den distributive ledelsesform. Den første peger på elevernes læringsudbytte med fokus på mål og formål med elevernes læring. Den anden betragter den gode leder som visionær med engagement, følelser og praksisser som centrale omdrejningspunkter. Den tredje vægter demokratisk ledelse, der virker relationelt, og som er hierarkisk flad.

Bogen henvender sig til skoleledelser og ledere i skoleforvaltninger, men også lærere og pædagoger i skolen vil kunne finde den relevant at læse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ledelse og læringsudbytte