Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Lek i begynneropplæringen

Overgangen fra børnehave til skole skal præges af mere læring gennem leg og udforskning. For at børn både skal lege og lære er der brug for mere viden om leg og legende tilgange til læring i skolen og SFO’er.

Bogen tager udgangspunkt i legens betydning for de yngste elever i grundskolen og de udfordringer, perspektiver og forskning, der har betydning for legens rolle i skolens hverdag de sidste 20 år. Bogen belyser de politiske og pædagogiske diskussioner, der er om leg i indskolingen, og den viser, hvordan varierede arbejdsformer giver bedre muligheder for udvikling og læring.

De sidste kapitler i bogen omhandler praksisnær forskning, og hvordan leg mere konkret kan implementeres i undervisningen. Forfatterne kommer i disse kapitler ind på, hvordan man kan bruge cirkus i en pædagogisk kontekst og dermed få eleverne til at skabe og lære med deres kroppe.

Bogen henvender sig blandt andet til lærerstuderende og lærere og andre, der interesserer sig for overgangen fra børnehaven til skolen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Lek i begynneropplæringen