Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Leselosboka

”Leselos” er et systematisk værktøj, som skal bruges til at tilrettelægge læseundervisning i alle fag og på alle trin i den norske grundskole. Det skal hjælpe lærere i arbejdet med at observere og vurdere elevernes behov med henblik på at videreudvikle deres læsefærdigheder. Leselos består af en række materialer, som er forankret i to læsefaglige og didaktiske principper: 1) læsning betragtes som en helheds- og kompleks færdighed, som udvikles i samspil mellem læser, tekst, læsningens kontekst og læserens egen brug, og 2) læselæring styrkes gennem systematisk undervisning med vægt på aktiviteter med mulighed for at se, hvad eleverne gør, når de læser, hvad de mestrer, og hvad de eventuelt har brug for af støtte for at komme videre.

I bogen præsenteres værktøjet, og den viser gennem en række konkrete undervisningssituationer, hvordan værktøjet kan bruges i praksis. Selv om Leselos er udviklet for grundskolen, kan de læsefaglige principper og aktivitetsforslagene ligeledes bruges over for ældre elever og studerende. Værktøjet er med til at fremme og understøtte dybdelæring, og målet er at gøre det mere enkelt for eleverne at bruge tekst til at udvikle, samle og organisere egen viden samt reflektere over egen læsning og læreproces. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Leselosboka