Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Literacy og læringsmål i indskolingen

Denne bog er del af en serie om literacy og læringsmål i dagtilbud og skole. I denne bog introduceres og diskuteres literacy-begrebet dels generelt, dels i forbindelse med undervisningen i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse.

I bogen peger forskere og praktikere på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres, og der sættes fokus på elevernes deltagelsesformer og -muligheder samt på tilrettelæggelse af engagerende og udfordrende læringsmiljøer, i hvilke eleverne kan være betydningsskabende og aktive i deres læring.

Bogen ønsker at inspirere til udvikling af pædagogisk praksis i skoler på tværs af indsats- og fagområder i tilknytning til læringsmål. Bogen og serien generelt henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, læsevejledere og -konsulenter, talepædagoger m.fl.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Literacy og læringsmål i indskolingen