Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Literacydidaktik – elever i literacyvanskeligheder

Hvad vil det sige at være i literacyvanskeligheder? Er det det samme som at være i læse- og skrivevanskeligheder? Hvad er det særlige ved begrebet literacyvanskeligheder? Denne bog giver et bud på dette, og den peger på, hvordan et fokus på literacyvanskeligheder kan bidrage til en literacydidaktik til gavn for alle elever. Literacyvanskeligheder beskrives med afsæt i UNESCO’s literacydefinition, og de forskellige aspekter i dette literacybegreb belyses i forhold til elever i literacyvanskeligheder.

Bogen består af en læseguide og 11 kapitler. I kapitel 1 diskuteres, hvordan literacyvanskeligheder kan forstås, og her er fokus på såvel sprog og sproglige forudsætninger, læse- og skriveprocessens elementer som elevernes selvforståelse og mestringsstrategier. Kapitlet er rammesættende for bogens øvrige kapitler. I kapitel to til fem dykkes ned i sociale og emotionelle følger af literacyvanskeligheder. Der peges her på forskellige aspekter, som læreren må have særlig opmærksomhed på, for at de emotionelle og sociale følger til literacyvanskeligheder ikke skal ’brede sig til’ og i værste fald ’overtage’ elevens hverdagsliv. Et redskab til dette kan være at se literacyvanskeligheder i et elev- og børneperspektiv (to forskellige perspektiver!) og/eller at have fokus på elevens fremtidsdrømme. Kapitel seks peger på læsevejlederens afgørende rolle i dette arbejde, og kapitel syv beskriver, hvordan Ordblinderisikotesten og Ordblindetesten kan anvendes i praksis – og ikke mindst hvilke undervisningstiltag, der må iværksættes. Kapitel otte og ni har fokus på læseprocessen – henholdsvis afkodning og læseforståelse, mens kapitel 10 giver eksempler på skrivestrategier. Bogens afsluttende kapitel belyser, hvordan sproglige udviklingsforstyrrelser kan påvirke elevernes læseforståelse, og hvilken undervisning disse børn profiterer af. I alle kapitler refereres til aktuel forskning, og der gives eksempler på praksis, fx gennem cases.

Bogen er den femte i serien Literacy og læring i fokus. Øvrige titler er Literacy og læringsmål i dagtilbud og børnehaveklasse, Literacy og læringsmål i indskolingen, Literacydidaktik i fagene på mellemtrinnet samt Literacydidaktik i fagene i udskolingen.

Bogen henvender sig til alle, som er interesserede i literacyvanskeligheder. Det kan fx være på pædagog- og læreruddannelsen, på ordblindelæreruddannelsen og talepædagoguddannelsen samt læsevejleder- og sprogvejlederuddannelsen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Literacydidaktik – elever i literacyvanskeligheder