Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Litteratur og dannelse

Litteratur og dannelse tager fat på, hvilke litterære tekster der bruges i skolens danskundervisning, hvad der er danskfagets dannelsesopgave, og hvilke teksttyper der kan være med til at løse den opgave.

I bogen argumenteres der for, at tekstvalget i danskundervisningen skal udvides, så eleverne bliver introduceret til litterære tekster, der kan udfordre de forestillinger og forståelser, eleverne allerede har, og som dermed kan give dem mulighed for at se verden med andre øjne.

Bogen henvender sig primært til nuværende og kommende dansklærere, der arbejder med litteratur og dannelse. Den kan dog læses af alle, der interesserer sig for, hvad der skal være dannelsens indhold.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Litteratur og dannelse