Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Litteraturarbeid i barnehagen

Denne bog har fokus på arbejdet med litteratur i vuggestue- og børnehave samt pædagogens rolle som litteraturformidler. Bogen er skrevet i en norsk kontekst, men den kan også anvendes i danske daginstitutioner, da den giver svar på, hvorfor litteratur er vigtig, hvilken slags litteratur man kan arbejde med, og hvordan litteraturformidlingen kan foregå.

Bogen består af tre dele: Del 1 handler om litteraturens værdi og beskriver, hvad der kendetegner barnet som læser, ligesom forfatteren undersøger litteratur i sammenhæng med følelsesudvikling. Del 2 har litteraturudvalg som omdrejningspunkt og peger på, hvad slags litteratur man kan læse og arbejde med sammen med børnene. Del 3 tager fat om pædagogens rolle for at sikre en god praksis for litteraturformidlingen i daginstitutionen, både på et individuelt og kollektivt plan.

Forfatterens mål med bogen er præsentere teoretiske perspektiver, som kan være med til at udvide og udfordre den viden og de forestillinger, man kan have om litteratur, samt at give redskaber til pædagogen i dennes arbejde som litteraturformidler i dagtilbud.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Litteraturarbeid i barnehagen