Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Litteraturland – en GPS

Der udgives meget litteratur på dansk – siden 2010 er antallet af nye skønlitterære titler steget med 74 %. Professor ved Syddansk Universitet Anne-Marie Mais ambition med denne bog er ikke at advare mod, at der udkommer for mange bøger, men at advare mod, at vi glemmer de mange gode bøger, som burde være en aktiv del af dansk kulturarv. Litteraturland er skrevet som en litterær GPS og inspirerer til al slags læsning af og skrivning af dansk litteratur fra det sidste halve århundrede.

Der er ikke tale om traditionelle litteraturanalyser, men korte karakteristikker af en række værker, som kan give læseren lyst til selv at gå i gang med læsning af de mange værker, ligesom de kan anvendes på ens uddannelse eller til at tilrettelægge et undervisningsforløb. Anne-Marie Mai er blandt andet inspireret af den amerikanske professor Rita Felskis tanker om litteratur og litteraturstudier, hvor litterære værker rejser på tværs af tid og forbinder sig på uanede måder med nyere litteratur.

Bogen består af lister – ni i alt – som inddeler værkerne tematisk: 1. Samfundsforandringer – historier fra et Danmark, der forsvinder, 2, Lyrik og verdenslitterær poetik, 3. Filosofisk prosa og digtning, 4. Eksistens, socialitet og psykologi, 5. Nye globale liv, 6. Historiske fortællinger, 7. Dialoger mellem kunstarter, 8. Børn og bøger og 9. Sangtekster.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Litteraturland – en GPS