Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Liv i Skolen nr. 3, 2020: Elever med og i læse- og skrivevanskeligheder

Temanummeret handler om elever med og i læse- og skrivevanskeligheder. I første kapitel introducerer forskeren Helle Bundgaard Svendsen, som er fagredaktør på dette temanummer, de kommende kapitler. Hun peger blandt andet på, at det er vigtigt, at vi taler om elever med og i skriftsprogsvanskeligheder, og at vi er bevidste i vores brug af begreberne ordblindhed/dysleksi og læse-skriveteknologi (LST).

Temanummeret rummer ti artikler mere, som er skrevet af praktikere og forskere. I kapitel to peger læsekonsulent Tina Sottrup-Jensen på, hvordan ordblinde elevers LST-strategier kan afdækkes gennem think-aloud-metoden, og efterskolelærer Kamma Decker beskriver i kapitel tre afledte vanskeligheder til ordblindhed, og hvordan mentalisering kan være en måde til at støtte elever i læse- og skrivevanskeligheder. I kapitel fire fremhæver lektor Anja Bolls Slåttvik på, hvordan elever i læse-skrivevanskeligheder bedre kan anvende LST i fremmedsprogstilegnelsen, når de undervises i fremmedsprogets enkeltlyde og lydsammensætninger. Specialisten Lis Pøhler sætter i kapitel fem fokus på tilrettelæggelsen af den første læse- og skriveundervisning, så elever med de svageste forudsætninger får den bedst tænkelige start og bevarer lysten og troen på at læse og skrive på egne præmisser og eget niveau. I kapitel seks beskriver undervisere fra Gylling Efterskole, hvordan de stilladserer deres elevers læring, ligesom læsevejleder Jeanette Damsted i kapitel syv beskriver, hvordan et stimulerende læringsmiljø er med til at give elever i læse- og skrivevanskeligheder et mere nuanceret selvbillede. Adjunkt Minna Nørgaard Bruun fokuserer i kapitel otte også på elevernes deltagelse, når hun lægger vægt på eleverne mestring og motivation. I kapitel ni peger forsker Anne-Mette Veber Nielsen på sammenhængen mellem læsevanskeligheder og ordkendskab, og i temanummerets afsluttende kapitel peger forsker Stine Engmose Fuglsang på, hvordan børnestavning kan suppleres med oplæsningsstøtte og på den måde tilgodese elever i risiko for at udvikle ordblindhed.

Liv i Skolen er et fagblad, hvor lærere, skoleledere og fagfolk beskriver aktuel praksis, belyser aktuelle temaer og formidler konkrete metoder og eksempler fra praksis. Målgruppen er både studerende og professionelle.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Liv i Skolen nr. 3, 2020: Elever med og i læse- og skrivevanskeligheder