Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Liv i skolen, nr. 3, 2021

I dette nummer af Liv i skolen er der fokus på arbejdet med at udvikle forestillingskraft og fantasi i skolen, hvilket er en vigtig dannelsesopgave for lærere og pædagoger, i den forstand at det er med til at styrke og fremme elevernes faglige, sociale, etiske og kreative dømmekraft.

Læs blandt andet artikler om henholdsvis forestillingskraft som en central rolle i naturfagene i forhold til at give eleverne handlekompetence i den verden, som de skal ud i; et litterært undervisningseksperiment på tværs af sprogfagene engelsk, tysk og dansk, hvor de studerendes forestillingsevner bliver sprogliggjort ud fra bogens visuelle indhold og dens interkulturelle potentiale; hvordan skrivning kan være en praksis til at styrke dannelsen af forestillingsevnen, både den narrative og den ikke-narrative; og stedbaseret læsning som en arbejdsform appellerende til forestillingskraften, i dette tilfælde med elever i ottende klasse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Liv i skolen, nr. 3, 2021