Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Liv i skolen, nr. 3, 2023

Dette temanummer af Liv i Skolen undersøger, hvad der gemmer sig i viden, tilgange og metoder, som præger skolens hverdag. Professionelles viden, handlinger og metoder kan ofte være knyttet til mere grundlæggende forståelser og antagelser, der er usynlige og ureflekterede i en praksis, der umiddelbart forekommer velkendt og fortrolig. I temanummeret kan du således læse om, hvad der fremtræder, når man eftertænker de forestillinger om eksempelvis skole, læring og pædagogisk praksis, som er indlejret i forskellige former for viden, metoder, koncepter og indsatser.

I temanummeret kan du blandt andet læse om, hvordan motivationsforskningen som anvendt forskning til analyse af undervisningens demotivation og kedsomhed er problematisk; om John Deweys idé om uklare betydninger som værende med til at skabe opmærksomhed omkring arbejdet med begreber og problemer på de pædagogiske diplomuddannelser; og om Immanuel Kants tanker om oplysning i forbindelse med lærergerningen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Liv i skolen, nr. 3, 2023