Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Løgnen om dannelse. Opgør med halvdannelsen

Tidligere var det skolens opgave, at danne eleven til den ansvarlige medborger, der skulle blive til den retfærdige danske statsborger, der værner om den danske retsstat og en dansk kultur. Forfatterne af denne bog, forsøger at komme med et forsvar for dannelse. Den gode skole danner og uddanner elever til social og global ansvarlighed.

Bogen kan siges at være en kritik af det øgede fokus på hvilke undervisningsmetoder der virker i undervisningen og hvilke pædagogiske færdigheder det kræver, for at få de svageste med. Med dette fokus på metoder menes der, at der fjernes fokus fra det overordnede mål; nemlig at danne alle elever, både de stærkeste og de svage til et engagement for det samfund, kultur og verden vi lever i.
Argumentet lyder, at denne dannelse er den sande dannelse, der må indgå i al uddannelse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Løgnen om dannelse. Opgør med halvdannelsen