Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Må ikke slettes. Læring – på vej mod den professionelle lærer

Bogen er skrevet med udgangspunkt i den lærerstuderende. Centrale temaer omkring lærerarbejdet, der har betydning for skolen og den lærerstuderende indenfor det pædagogiske felt diskuteres, sammen med den praktiske udførelse af lærerarbejdet. Bogens forfattere argumenterer for, at det er vigtigt, at den studerende tidligt i uddannelsen opnår indsigt i det pædagogiske arbejde, og at de udvikler de redskaber, som er nødvendige for at gøre den studerende til en dygtig og professionel lærer. Bogen indeholder derfor en række emner, som det anses for vigtigt, at de studerende har kendskab til tidligt i studieforløbet. 
Bogen henvender sig til lærerstuderende, primært i begyndelsen af uddannelsen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Må ikke slettes. Læring – på vej mod den professionelle lærer