Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Mål og formål

At målsætte, målstyre og formulere mål er en central del af enhver pædagogisk og undervisningsmæssig praksis.

Denne bog har begrebet mål i fokus, og den orienterer sig mod det didaktiske arbejde i vuggestue, børnehave, SFO og skole med henblik på at skabe målorienterede aktiviteter. Bogen redegør for forskellige syn på mål samt forskellige centrale teoretiske opfattelser, ligesom ideen om fælles mål og målstyring diskuteres, kritiseres og perspektiveres.

Selvom bogen har fokus på mål, sættes dette perspektiv ind i en bredere pædagogisk og didaktisk sammenhæng. Ud fra en didaktisk model skabes der forbindelse mellem mål og andre didaktiske kategorier.

Bogens primære målgruppe er pædagoger og lærere, men den har relevans for enhver profession, der arbejder målrettet og bevidst for at realisere de pædagogiske og sundhedsmæssige perspektiver.

Bogen er en del af serien Professionernes begreber, hvor forskere, der besidder indsigt i og overblik over professionsrelevante begreber, giver læseren mulighed for at orientere sig i, hvad de omfatter, hvad de medfører, og hvilket tankemæssigt grundlag de er funderet på.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Mål og formål