Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Mångfaldens förskola. Flerspråkighet, omsorg och undervisning

Bogen præsenterer praksisnær forskning om andetsprogs- og flersproglighedsudvikling i børnehaven og beskriver et systematisk, kompetenceudviklende arbejde, når det gælder arbejdet med pædagogiske relationer.

Udover et indledende kapitel består bogen af følgende kapitler: Kapitel 2 handler om det komplekse forhold mellem teori og praksis, og termen kvalitet i pædagogiske relationer løftes frem som et bærende punkt for den gode børnehave. Kapitel 3 beskriver, hvad som kendetegner et sprog- og vidensudviklende arbejdssæt. Kapitel 4-7 præsenterer fire centrale begreber i teori og praksis inden for det sprog- og vidensudviklende arbejdssæt: støtte, høje forventninger, interaktion samt hverdagssprog og vidensrelateret sprog. Kapitel 8 har fokus på begrebet ligeværdighed, og kapitel 9 belyser, hvad det indebærer at leve i et samfund præget af stor mangfoldighed, og hvordan der i børnehaven er et mål om en flersproglig og flerkulturel norm. Kapitel 10 handler om at lære sit førstesprog i et land, hvor sproget er et minoritetssprog. Kapitel 11 beskriver ligheder og forskelle mellem første- og andetsprogsudvikling, og kapitel 12 handler ligeledes om børns andetsprogsudvikling med afsæt i en model om den kommunikative kompetence. Kapitel 13 har fokus på læringsmiljøer, legens vigtige betydning og pædagogens støtte. Kapitel 14 omhandler højtlæsning samt samtale om forskellige typer af børnebøger og tekster, herunder dialogisk læsning, og kapitel 15 har som omdrejningspunkt aktiv lytning ud fra et andetsprogsperspektiv.   

Del siden på email

Du deler et link til siden: Mångfaldens förskola. Flerspråkighet, omsorg och undervisning