Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Mærk sproget – skriv og læs!

Denne bog handler om, hvordan pædagoger, lærere og forældre sammen kan støtte op om barnets literacy fra dagtilbuddet og i indskolingen. Bogen peger på, at det er afgørende for barnets læring, at der i dagtilbud og skole tilrettelægges en inviterende sprogkultur i trygge rammer, hvor barnet sammen med kompetente voksne kan udforske og tilegne sig både det talte og skrevne sprog på for barnets meningsskabende måder. Pædagoger og lærere må derfor have en solid viden om, hvordan de kan tilrettelægge en sådan praksis/undervisning – og det tilbyder bogen på en forståelig og overskuelig måde og med fokus på forskning og erfaring fra praksis. Denne tilgang – og ikke materialevalget – er vigtigst i begynderundervisningen.

Bogen består af fem kapitler. Første kapitel handler om børns literacy før skolestart, og fokus er her på barnets nysgerrighed, initiativ og lærelyst. Barnet er inviteret til at ’smage på’ og lege med ord, bliver inddraget i højtlæsning af bøger, møder nye ord og begreber i meningsfulde sammenhænge og kommunikerer med andre både mundtligt og skriftligt, så der skabes en solid basis for barnets videre læring – og så risici for literacyvanskeligheder mindskes. Kapitel to præsenterer en række perspektiver på 5-6-årige børns literacy, når barnet skal til at lære at læse og skrive. Her er fokus på bogstavsindlæring og ordlæsning i meningsfulde sammenhænge. I kapitel tre sættes fokus på de 7-8-åriges literacy, og her peges på potentialerne ved at inddrage fx storyline, helhedslæsning og LTG (Læsning på Talens Grund) i undervisningens tilrettelæggelse. Et nyt, konkret storylineforløb Det vilde vestegnen præsenteres til inspiration. Kapitel fire drejer sig om evaluering. Her præsenteres forskellige evalueringsredskaber, og hvordan evalueringerne kan anvendes i barnets videre undervisning. I kapitel fem afrundes bogen med pointer om en balanceret teoretisk læsemetodik.

I overskuelig form har Jørgen Frost i Mærk sproget – læs og skriv! samlet og formidlet meget af sin forskning og flere af sine praksiserfaringer som lærer, læsekonsulent og skolepsykolog. Bogen henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelserne, pædagoger, lærere og andre med interesse for begynderundervisning i literacy.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Mærk sproget – skriv og læs!