Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Markante forældre. En bog til lærere og pædagoger om at håndtere forældre med store krav og stærke følelser

I denne bog kortlægger psykolog Rikke Yde Tordrup de markante forældres motivation og viser med afsæt i Daniel N. Sterns udviklingspsykologi, hvordan børnene bliver påvirket af forældrenes adfærd. Forfatterens definition af markante forældre er forældre, som markerer sig på måder, der kan gøre de professionelle usikre.   

Bogen giver konkrete råd til, hvordan skolen og forældrene kan støtte børnene, og i bogen er der cases fra danske skoler om, hvordan man kan fremme et godt samarbejde med markante forældre, og hvordan man håndterer konflikter.

Med bogen håber forfatteren at kunne forebygge grøftegravning og medvirke til, at man som professionel undgår at udskamme forældrene, og at forældrene heller ikke udskammer skolen. Bogen er tænkt som en hjælp til pædagoger, lærere og skoleledere med henblik på at forstå de markante forældre ud fra en udviklingspsykologisk teori for således at styrke samarbejde med denne type af forældre.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Markante forældre. En bog til lærere og pædagoger om at håndtere forældre med store krav og stærke følelser