Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Matematikk for barnehagelærere. 3. utgave

Denne bog handler om matematik i børnehaven og er skrevet med udgangspunkt i den rolle, som pædagogen har i børnehaven. I bogen diskuteres det, hvilken slags matematisk og matematikdidaktisk kompetence børnehavepædagoger skal have for at give børnene matematiske erfaringer og for at se matematikken i børnenes aktiviteter.

Med bogen vil forfatterne give pædagoger i børnehaven konkrete og praktiske forslag til matematikaktiviteter, ligesom de ønsker at skabe engagement og motivation blandt pædagogisk personale for arbejdet med matematik i børnehaven. Denne udgave af bogen indtænker brugen af digitale værktøj i børnehaven.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Matematikk for barnehagelærere. 3. utgave