Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Meget mere mundtlighed

I bogen Meget mere mundtlighed ønsker en gruppe forskere og undervisere fra UC SYD at støtte læreren i at arbejde metodisk med dialogbaseret undervisning. Gennem syv kapitler belyser den strategier til læreres arbejde med mundtlighed i klassen, idet den giver didaktiske greb til det metodiske arbejde med dialogbaseret undervisning i fremlæggelser, gruppedialoger og klassesamtaler. Fokus er på, hvordan lærere og elever kan forholde sig undersøgende og reflekterende til dialogen ved fx at prioritere lytning – en ofte overset kompetence.

Første og andet kapitel i bogen er skrevet af Dorthe Carlsen og Lene Illum Skov, og her sættes rammerne for bogens indhold. Centrale perspektiver på mundtlighed skitseres, hvorefter der præsenteres en model: mundtlighedstrekanten. Den anbefales både til analyse og produktion af mundtlige tekster og til planlægning og evaluering af undervisningen.

De følgende fem kapitler giver inspiration til og konkrete eksempler på, hvordan mundtligheden kan gribes an i praksis. Kapitel 3, ”Lytteundervisning og udvikling af lyttestrategier”, er skrevet af Lene Illum Skov, kapitel 4, ”Fagsproglige mundtlige fremlæggelser i dansk”, af Charlotte Christiansen, kapitel 5, ”Den kritisk faglige gruppesamtale”, af Eva Dam-Christensen, kapitel 6, ”Den reflekterede klassesamtale” af Rikke Christoffersen Denning og Max Ipsen, mens kapitel 7, ”Mulighed for mundtlig deltagelse”, er skrevet af Sara Brander Skovsted og Rasmus Aaskov Iversen. Herigennem sætter bogen fokus på lytning, fagsproglige fremlæggelser, kritisk-faglige gruppesamtaler, reflekterende klassesamtaler – og muligheden for overhovedet at deltage mundtligt.

Bogen er målrettet lærerstuderende, lærere og andre undervisere i grundskole, ungdomsuddannelser og videreuddannelse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Meget mere mundtlighed