Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Motivasjon i matematikk

Hvad er motivation? Og hvor vigtigt er det for læring i matematik? Hvordan kan læreren tilrettelægge undervisning, der har fokus på elevernes motivation?

I denne bog får læseren en introduktion til centrale aspekter ved motivation, som har været fremtrædende i forskning om elevers motivation. Forfatterne diskuterer flere konkrete træk ved klasserumskultur og undervisningspraksis, der påvirker elevers motivation. Bogen kommer med mange eksempler fra klasselokalet, og for at illustrere teorierne i praksis er der undervejs uddrag fra samtaler med elever.

Bogen henvender sig til lærere, lærerstuderende og andre, der gerne vil lære mere om motivation i matematik og ønsker konkrete eksempler og forslag til ændring af praksis.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Motivasjon i matematikk