Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Multimodal tekstkompetence

Multimodal tekstkompetence er oversat fra norsk og er tilføjet noter og tilpasset en dansk kontekst. Omdrejningspunktet for denne bog er multimodale tekster, og hvilke kompetencer der kræves i arbejdet med disse. I bogen præsenteres såvel teoretiske indfaldsvinkler til multimodalitet som praksiseksempler.

Forfatternes forståelse af multimodalitet bygger på socialsemiotikken, som antager, at sprog og andre former for mening formes efter den funktion, det har i forhold til menneskers interaktion med hinanden. Bogen består af to hoveddele: Første del giver en præsentation af de grundlæggende socialsemiotiske rammer og peger på forskellige perspektiver på multimodale tekster. Anden del behandler multimodale tekster i forskellige skolefag.

Bogen henvender sig til studerende og undervisere på professionshøjskoler og universiteter samt andre med interesse i, hvad der skal til for at mestre mødet med multimodale tekster og kunne hente viden, oplevelser og erfaringer ud fra disse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Multimodal tekstkompetence