Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Multimodalitet i skolen – analyse og produktion i et socialsemiotisk, scenariedidaktisk perspektiv

Bogen er rettet mod dansklærere i grundskolen og lærerstuderende på danskundervisningens modul 4 i udskolingen, Multimodale tekster. Dette modul har fokus på analyse og læsning af multimodale tekster, som ifølge studieordningen er et samspil mellem skrift, lyd og billede. I denne bog udfoldes en tilgang til modalitet, hvor også farver, kropssprog, musik, scenografi og påklædning m.v. kan være modaliteter.

Bogen præsenterer og udfolder en socialsemiotisk forståelse af multimodalitet i et scenariedidaktisk perspektiv, hvor undervisningen kombinerer analyse med produktion, inspireret af, hvordan man analyserer og producerer multimodalt i verden uden for skolen.

Det er gennemgående i bogen, at det multimodale arbejde i skolen for det første skal være kontekstafhængigt og indgå i sociale kommunikationssituationer, for det andet at det skal ske i en vekselvirkning mellem analyse og produktion. Multimodalitet i et scenariedidaktisk perspektiv handler således om at sætte eleverne i sociale situationer, hvor det giver mening at arbejde analytisk eller produktivt med multimodale tekster.

Bogen giver læseren et multimodalt begrebsapparat og viser, hvordan det kan anvendes gennem modelanalyser af både fiktive og ikke-fiktive tekster, ligesom bogen løbende inspirerer til produktive opgaver.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Multimodalitet i skolen – analyse og produktion i et socialsemiotisk, scenariedidaktisk perspektiv