Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Mundtlighed og lytning. Danskdidaktiske greb og ståsteder

Stemmen er som underviser et af de vigtigste instrumenter til at formidle, instruere, fabulere, debattere og meget andet og bliver i danskfaget almindeligvis brugt som et middel til at opnå andre faglige mål. Derfor indgår stemmen som oftest som en implicit og uudtalt faktor. Men mundtlighed er imidlertid også et fagligt område i sig selv og et element, der eksplicit kan arbejdes med og udvikles på didaktisk, hvilket der i denne bog stilles skarpt på. 
Lytning er tilmed et omdrejningspunkt i bogen. Dét at kunne lytte aktivt er netop også et aspekt, der bevidst kan trænes og styrkes i sammenhæng med det talte sprog, hvorfor lytning agerer som en vigtig brik inden for mundlighedsdidaktikken.   

Bogen består af i alt ni kapitler, som både tager én igennem teoretiske og forskningsmæssige vinkler af mundtlighedsdidaktikken, men også konkrete øvelser, man som lærerstuderende eller underviser selv kan eksperimentere med samt benytte og videreudvikle i praksis for at styrke elevers lytte- og mundtlighedskompetencer.   

Mundtlighed og lytning. Danskdidaktiske greb og ståsteder er primært en grundbog til lærerstuderende, der beskæftiger sig med danskfaget. Bogen henvender sig dog også til dansklærere i folkeskolen samt øvrige, der måtte være interesserede i praktiske, teoretiske og forskningsbaserede opdaterede aspekter af mundtlighedsdidaktikken.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Mundtlighed og lytning. Danskdidaktiske greb og ståsteder