Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Muntlig formidling

Mange bliver nervøse og angste ved tanken om at stå foran andre. Nogle er naturtalenter, mens andre skal lære det. Ønsket med denne norske bog er, at læseren finder tips, tricks og hjælpemidler til mundtlig formidling, uanset om man står over for mindre grupper eller store forsamlinger. Ifølge forfatterne består mundtlig formidling blandt andet af ens styrker, metoder, teknik og selvtillid, der kun kan forbedres ved at øve, prøve og fejle.

Bogen kommer med hjælpemidler til, hvordan du kan formidle til en lille, mellemstor eller stor forsamling. Bogen hjælper læseren til planlægningen af, hvad der skal formidles, hvem der skal formidles til, og hvordan det skal formidles.
I bogens sidste kapitel inddeler forfatterne mundtlig formidling i fire faser: forberedelsen, lige før du skal præsentere (to minutter igen), når du er i gang og bagefter (evaluering).

Bogen er en hjælp til den, der skal præsentere sig selv, et fagligt budskab, et produkt eller en tjeneste. Den er en hjælp til lederen, der skal informere, inspirere eller præsentere noget.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Muntlig formidling