Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Muntlige tekster i klasserommet

Mundtligheden er en af de grundlæggende færdigheder som gennemsyrer alle fag i grundskolen. Der stilles krav til elevernes færdigheder, men hvad er mundtlige færdigheder egentligt? Denne bog er en grundbog i didaktik og giver lærer på ungdomsuddannelser inspiration til deres undervisningspraksis. Bogen præsenterer ny forskning i mundtlighed og viser hvordan der arbejdes med mundtlighed i det norske klasserum.
OBS! Bogen er på norsk!

Del siden på email

Du deler et link til siden: Muntlige tekster i klasserommet