Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

New Media in the Classroom. Rethinking Primary Literacy

Med afsæt i forskning inden for digitale medier, og hvilken betydning de har for børn og unges literacypraksisser i og uden for skolen, ønsker forfatterne bag denne bog at beskrive og undersøge, hvordan man kan skabe aktiviteter i klassen, som inkorporerer disse nye teknologier. Forfatterne har identificeret ni principper, med hvilke lærere kan udvikle literacypraksisser, som kan styrke elevernes empowerment og støtte dem til at blive kreative og kritiske brugere af digitale medier.

Bogens eksempler stammer dels fra forfatternes egne oplevelser og dels fra de lærere og forskere, som forfatterne har arbejdet sammen med. Eksemplerne er fra skoler, hvor lærerne har begrænsede eller utilstrækkelige ressourcer, fra primært England, men også andre lande for at vise og understrege, at digital teknologi aldrig er neutral, men altid er skabt af nogle.

I bogen anvendes et udvidet syn på literacies, som på samme tid har fokus på bogstavrepræsentation og andre semiotiske systemer, samtidig med at det være engagereret i de nye digitale medier ses som del af de omsiggribende kommunikative praksisser, som i stigende grad er nødvendige for at kunne deltage fuldt ud i det sociale liv.    

Del siden på email

Du deler et link til siden: New Media in the Classroom. Rethinking Primary Literacy