Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Nu skal vi sprogsnakke. Børns sprogtilegnelse i dagtilbud

Denne bog ønsker at formidle, hvordan pædagogen kan understøtte barnets sprogtilegnelse og stimulere til billed- og hypotesedannelse og derved også til sprog om tænkning, kreativitet og identitet. Bogen bygger på et funktionelt sprogsyn og inddrager viden om børn, sprog, psykologi og kultur. Desuden indeholder bogen forskning om pædagogiske institutioners arbejde med sprog og læreplaner samt forfatterens egne erfaringer som underviser inden for dansk sprogundervisning samt dansk- og psykologiundervisning på pædagoguddannelsen og efter- og videreuddannelsen.

Hensigten med bogen er at bidrage med viden, sådan at pædagoger finder børnenes perspektiver i de gode samtaler, der udvikler børnenes sprog og stimulerer deres tænkning og nysgerrighed efter at forstå verden omkring dem gennem sprog og billeddannelse. Ligeledes ønsker bogen at give pædagogstuderende og pædagoger viden om det sprogpædagogiske arbejde med børn i dagtilbud. Bogen kan anvendes af pædagoger som en opslagsbog med konkrete idéer til det sprogpædagogiske arbejde i dagtilbud samt af studerende på forskellige moduler af pædagoguddannelsen.

Bogen består af to dele. Første del handler om sprogteori, pædagogers samtaler med børn og sproget i forskellige aktiviteter med børn. Andel del tager afsæt i dagtilbudslovens krav til sprogvurdering og -stimulering og har fokus på børn med sproglige vanskeligheder.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nu skal vi sprogsnakke. Børns sprogtilegnelse i dagtilbud