Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet

Hvad sker der med literacy-praksissen når digital teknologi integreres i skolen? Forskere fra det norske projekt Respons (Responsive literacy practices in digitalized classrooms), der handler om indføringen af digital teknologi i skolen, har fulgt fem norske udskolingsklasser fra starten af 8. klasse i 2014 til de gik ud af 10. klasse i foråret 2017. Opmærksomheden er særlig rettet mod læsning, skrivning og mundtlighed. Hverdagen studeres både fra elevernes, lærerens og skolens perspektiv.

Bogen præsenterer ny forskningsbaseret viden i spændingsfeltet mellem teknologisk innovation og faglige didaktiske kerneværdier.   

Bogen er sammensat af en række artikler, der kan læses samlet eller hver for sig. Samtidig er bogen bygget op med henblik på at give et overordnet billede af digitaliseringen af de norske udskolingsklasser og af selve Respons-projektet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet