Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Opplevelse og utforsking

Bogen bygger på et udviklings- og forskningsprojekt om litterære samtaler med det formål at undersøge, hvordan skoleelevers litterære kompetence og faglighed udvikler sig, når store dele af elevernes litteraturundervisning over lang tid bliver organiseret rundtom elevstyrede litterære samtaler.

Der er tre dele i bogen. I del 1 skitseres det teoretiske og metodiske fundament for projektet og for denne bog. Del 2 præsenterer og analyserer en række samtaler fra de forskellige klasser, der deltog i projektet. Den sidste del, del 2, reflekterer over nogle af de centrale temaer og mål, der bliver beskrevet i bogen, og som er baseret på projektets fund.

Bogen henvender sig til studerende og forskere inden for læreruddannelsen samt lærere i grundskolen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Opplevelse og utforsking