Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Ord og begreper i klasserommet

Målet med denne bog er at give en faglig solid og indholdsrig værktøjskasse til arbejdet med ord og begreber i undervisningen af elever i grundskolen. Arbejdet med ord og begreber bidrager til at udvide elevernes ordforråd, både i bredden og dybden, hvilket styrker deres mundtlige og skriftlige kommunikation ikke blot i fagene, men også i elevernes hverdag.

Bogen indeholder syv kapitler, blandt andet et kapitel med en idébank med 34 forskellige aktiviteter, som er egnet i arbejdet med ord og begreber i klassen. Aktiviteterne og metoderne er forskellige, sådan at eleverne opnår varierede erfaringer med ordene og deres brugsmåde rent tværfagligt. Et andet kapitel har fokus på ordlæring i et begynderperspektiv og beskriver børns forudsætninger for at lære ord, og hvilken betydning ordform, funktion og brugsmønster har for børnene, når de skal udvide deres ordforråd.

Ord og begreper i klasserommet er skrevet til lærerstuderende og lærere i grundskolen samt læreruddannere.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ord og begreper i klasserommet