Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Ordblind

Denne bog fortæller om ordblindhed i et letforståeligt sprog og i otte kapitler. Der er desuden forslag til at få mere viden.

Først fortælles, hvad ordblindhed er, og dernæst, hvordan læse-skriveteknologi kan hjælpe i ordblindevanskeligheder. Desuden fortælles kort om fordele ved lyttelæsning, og hvad lixtal kan bruges til. Solsikkesnoren præsenteres også som en hjælp for mennesker i ordblindhed, for ordblindhed er jo et usynligt handicap. Bogen sluttes af med et kapitel om et par kendte ordblinde og deres erfaringer. Du må læse om hvem i bogen.

Hensigten med bogen er at fortælle om ordblindhed på en enkel måde. Målgruppen er børn, unge, lærere og ordblindevejledere – og forældre.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ordblind