Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Ordblinde elever – metoder, redskaber og øvelser

Rikke Bundgaard deler i denne lille bog sin viden om ordblindhed og sine erfaringer med at undervise ordblinde elever. Bundgaard har fokus på, hvordan teoretisk viden omsættes til og håndteres i praksis. Bogen er således tænkt som en håndsrækning til læreren, som underviser ordblinde elever såvel i almenklassen som i specialiserede tilbud.

Gennem de første otte kapitler sætter Bundgaard kort fokus på, hvordan ordblindhed ser ud, ordblindetest, psykiske reaktioner på en diagnose, læse-skriveteknologier, læsetræning, læseforståelse, stavning og skriveproces. De to sidste kapitler fokuserer på ’forældre til et barn med ordblindhed’, og hvordan en ordblindevenlig skole udvikles. Bogen viser fx strategikort og huskesedler – og disse findes på forlagets hjemmeside.

Bogen henvender sig til dansk- og støttelærere i 0.-10. klasse, men mange af værktøjerne har lige så stor relevans i andre fag og egner sig til at give en indføring i og overblik over det faglige område.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ordblinde elever – metoder, redskaber og øvelser