Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Ordblindes læselyst – en praksisguide til at understøtte læseglæde i folkeskolen

Denne bog er en guide til at udvikle og styrke ordblinde elevers læselyst i forhold til analoge bøger. Bogen består af tre dele.

I første del præsenteres teorien bag metoden i bogen. Metoden er udviklet på baggrund af selvbestemmelsesteorien og udfolder, hvordan læreren på læsemøder kan understøtte elevernes behov for både autonomi, kompetence og samhørighed. Metoden er specielt egnet til elever på mellemtrinnet, der oplever modvind i deres læseudvikling, men metoden kan også bruges til elever, der ikke har lyst til at læse.

Anden del er en indføring i, hvordan metoden trin for trin kan indføres i praksis. Her er anvisning på et undervisningsforløb på otte uger, hvor der holdes et ugentligt læsemøde på 1-2 lektioner. Målgruppen er usikre læsere og elever med ordblindhed i 3.-6. klasse med læsemøder, men undervisningsforløbet kan også gennemføres med en hel klasse. Eleverne skal have et rigt udvalg af bøger med forskellig sværhedsgrad til at læse i og så en læse-logbog. Læselyst-forløbene kan afholdes 1-2 gange årligt.

Tredje del præsenterer en værktøjskasse med redskaber til læselyst-forløbet. Nogle af kopiarkene i denne værktøjskasse findes også på forlagets hjemmeside.

Hensigten med bogen er at give lærere, læsevejledere og ordblindelærere inspiration og konkrete redskaber til at skabe grobund for usikre og ordblinde elevers læselyst, så eleverne selv vælger at læse mere. Læselysten fungerer som motor for mere øvelse og udvikler deres læsekompetence.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ordblindes læselyst – en praksisguide til at understøtte læseglæde i folkeskolen