Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Ordblindes vej til mestring. En praktisk guide til indsatsen for ordblinde elever

Bogen indledes med en teoretisk del om ordblindes vanskeligheder og succesoplevelser og en introduktion til Mestringsmodellen, som er omdrejningspunktet i den øvrige del af bogen, Mestringsmodellen i praksis. I bogens anden del præsenteres denne model, som illustrerer de mange aktører, der er omkring en ordblind elev, og de konkrete muligheder, som disse aktører har for at støtte op om den ordblinde elevs læring og udvikling. Der er fokus på læsevejledere, lærerteam, forældre, klassekammerater, ordblindenetværk og skolens ledelse og undervisningspraksisser som fx årshjul, trin for trin-guides til konkrete øvelser med ordblinde elever, oplæg til orientering om ordblindhed i klassen, handleplaner og en informationspjece til forældre til ordblinde børn. I bogens tredje del, Værktøjskassen, findes en mængde kopiark, hvis mestringsmodellen vil indføres i egen praksis.

Bogens budskab er, at ”når alle aktører omkring den ordblinde elev arbejder i samme retning for og med den ordblinde, styrker det indsatsen omkring den ordblinde elev, så eleven kan få en forståelse for og accept af sin ordblindhed og et stærkt mindset”.

Bogen henvender sig til læsevejledere, ordblindelærere og alle, der arbejder med ordblinde børn i grundskolen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ordblindes vej til mestring. En praktisk guide til indsatsen for ordblinde elever